Hoài Đức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Lối sống - Ngày đăng : 07:22, 24/03/2023

(HNM) - Năm 2023, huyện Hoài Đức phấn đấu xây dựng 2 xã Minh Khai, Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 9 xã Vân Canh, Đắc Sở, Tiền Yên, Cát Quế, An Thượng, Đức Giang, Di Trạch, La Phù, Đông La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết xác định nội dung công việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, UBND các xã, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ.

Diện mạo nông thôn mới tại xã An Thượng (huyện Hoài Đức). Ảnh: Trung Nguyên

Đến nay, xã An Thượng đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 4/19 tiêu chí cơ bản đạt. Theo Chủ tịch UBND xã An Thượng Cao Văn Tâm, nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, năm 2023, xã tiếp tục thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đất; chủ động khai thác, huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...

Còn tại xã Tiền Yên, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Tiền Yên Nguyễn Văn Tân cho hay: Đến hết năm 2022, tăng trưởng kinh tế xã đạt 11,6%/năm; thu nhập bình quân 63,7 triệu đồng/người/năm. Hiện tại, bộ mặt nông thôn mới thay đổi, khang trang, sạch đẹp, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chí của công trình cấp đô thị… Để có được điều này phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt, liên tục của nhiều bộ phận trong hệ thống Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã cũng như sự ủng hộ, tham gia trực tiếp bằng các hoạt động thiết thực của người dân trên địa bàn.

Là địa phương đang phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, Phó Bí thư Thường trực xã Lại Yên Đỗ Xuân Hùng chia sẻ, năm 2023, xã phấn đấu thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm. Riêng tiêu chí thôn thông minh, sau khi tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ trung tuần tháng 3-2023, Lại Yên triển khai khảo sát thực tế tại 4/4 thôn để thu thập thông tin. Các hộ dân trong xã cũng rất ủng hộ chủ trương của địa phương, cung cấp số điện thoại có sử dụng ứng dụng Zalo để được vào nhóm “chính quyền điện tử xã Lại Yên”. “Người dân sẽ được cập nhật các thông tin, nhiệm vụ của địa phương, kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và phản ánh tâm tư, nguyện vọng tới chính quyền thông qua nhóm Zalo này. Xã cũng phấn đấu có ít nhất 1 thôn đạt thôn thông minh trong năm 2023”, Phó Bí thư Thường trực xã Lại Yên Đỗ Xuân Hùng nói thêm.

Đánh giá về tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, đối với xã Minh Khai và Lại Yên đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện yêu cầu các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hoàn thành 2 tiêu chí bắt buộc là thu nhập bình quân 74,8 triệu đồng/ người/năm trở lên; xây dựng mô hình nông thôn thông minh; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ để đạt hiệu quả cao.

Với 9 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay, hầu hết các xã đều đạt từ 14 đến 16/19 tiêu chí. UBND huyện đã yêu cầu các xã phối hợp với đơn vị chức năng tập trung rà soát, đánh giá từng tiêu chí cần hoàn thành, xây dựng kế hoạch, giải pháp, cân đối nguồn lực… “Nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã. Huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã khẩn trương rà soát những dự án mới cần đầu tư, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND huyện phê duyệt, nhằm hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Hoài Đức quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 9 xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2023”, ông Nguyễn Trung Thuận nhấn mạnh thêm.

Ánh Dương