Vĩnh Quỳnh không ngừng đổi mới

Lối sống - Ngày đăng : 07:25, 24/02/2023

(HNM) - Hiện nay, xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) đang tập trung triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó, diện mạo làng quê ngày càng thay đổi tích cực, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, người dân Vĩnh Quỳnh đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn...

Hạ tầng giao thông đồng bộ tại xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì). Ảnh: Thu Xuyến

Với quan điểm công tác xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, từ năm 2015, xã Vĩnh Quỳnh đã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện nay xã đang tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo đó, xã chủ động rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Đình Thuật cho biết, với sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, đến nay, địa phương đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 227/HD-SNN của Sở NN&PTNT Hà Nội. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Hiện toàn xã không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân của người dân năm 2022 đạt khoảng 68,6 triệu đồng/người.

Để có được kết quả trên, xã đã thực hiện hiệu quả quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa. Hiện nay, toàn xã Vĩnh Quỳnh có hơn 410ha đất nông nghiệp. Xã đã vận động, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong đó, duy trì sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích 120ha tại thôn Vĩnh Ninh. Xã cũng áp dụng cơ giới hóa trong các khâu gieo mạ, cấy, gặt… nên đạt hiệu quả kinh tế cao. Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Hường (người dân thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quỳnh), thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống người dân liên tục được cải thiện về chất lượng. Hệ thống đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống.

Đồng thời, xã Vĩnh Quỳnh tiếp tục triển khai, duy trì và nâng cao 19 tiêu chí đã đạt, triển khai xây dựng, nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Theo đó, xã tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lưới chiếu sáng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân. Các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được quan tâm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho công tác dạy, học, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng cho biết, thời gian qua, xã Vĩnh Quỳnh đã đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Song hành, huyện phối hợp với xã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập. Xã cũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho hay, huyện Thanh Trì đang trên lộ trình phát triển huyện thành quận, xã thành phường. Thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp vào thành công trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giúp diện mạo địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Với Vĩnh Quỳnh, thời gian tới, xã cần tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền tới đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, tích cực xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao thu nhập, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ngọc Quỳnh