Đời sống nông dân ngày càng cải thiện

Lối sống - Ngày đăng : 07:45, 25/08/2022

(HNM) - Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng... nhưng với những cách làm khoa học, đồng bộ, huyện Chương Mỹ đã hoàn thành chỉ tiêu quan trọng nhất là thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Đây cũng là tiền đề để Chương Mỹ tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...

Nhờ ứng dụng các giống mới, giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân huyện Chương Mỹ ngày càng nâng cao. Ảnh: Nguyễn Thoa

Nâng cao thu nhập từ nông nghiệp

Hơn 10 năm trước, phần lớn nông dân huyện Chương Mỹ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, do chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, ruộng đất manh mún, cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp vừa yếu, vừa thiếu lại phụ thuộc thời tiết, thiên tai, dịch bệnh nên giá trị mỗi héc ta canh tác không lớn, dẫn tới thu nhập của người dân đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao...

Với phương châm lấy chất lượng đời sống của nông dân làm thước đo hiệu quả xây dựng nông thôn mới, huyện Chương Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Thực hiện nhiệm vụ trên, các cấp Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã tổ chức 1.803 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thu hút 163.170 lượt người tham gia; tổ chức 123 lớp đào tạo nghề cho 4.305 nông dân. Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Ngân hàng NN&PTNT huyện Chương Mỹ cho nông dân vay 322 tỷ đồng phát triển kinh tế... Các tổ chức chính trị, xã hội của Chương Mỹ đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn triển khai chương trình phát triển vùng sản xuất chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng hệ thống thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc, liên kết sản xuất gắn với thị trường...

Kiên trì, bền bỉ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, đến nay, Chương Mỹ đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích hơn 5.000ha, vùng trồng bưởi 500ha, vùng chăn nuôi hơn 200ha với 400 trang trại quy mô lớn. Bên cạnh đó, Chương Mỹ tập trung ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa; phát triển hệ thống nhà lưới, nhà màng gắn với hệ thống tưới tiết kiệm. Đến nay, Chương Mỹ đã phát triển được 7,5ha diện tích nhà màng, nhà lưới cùng hệ thống tưới tiết kiệm trong sản xuất rau, hoa, quả tại các thị trấn: Chúc Sơn, Xuân Mai và các xã: Thụy Hương, Hợp Đồng, Trần Phú.

Cùng với ứng dụng giống mới, công nghệ sản xuất tiên tiến, các hợp tác xã, chủ trang trại trên địa bàn huyện cũng mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; ứng dụng công nghệ imetos và phần mềm cảnh báo thời tiết, sâu bệnh; lắp đặt hệ thống camera giám sát đồng ruộng nhằm tăng hiệu quả quản lý, minh bạch sản phẩm và giảm chi phí; ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử tại 16 hợp tác xã, trang trại với hàng trăm dòng sản phẩm đến người tiêu dùng.

Các chương trình, mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu cho hiệu quả, góp phần quan trọng trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng quy mô lớn, tăng giá trị và bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước hiện đại hóa nền nông nghiệp của huyện. Nhờ đó, thu nhập của nông dân Chương Mỹ ngày càng cao. Nếu 2010 thu nhập bình quân chỉ đạt 11,3 triệu đồng/người thì 2021 đã đạt 63,09 triệu đồng/người, gấp 5,6 lần so với năm 2010.

Chăm lo đời sống tinh thần cho người dân

Song song với việc nâng cao thu nhập cho nông dân, huyện Chương Mỹ quan tâm triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Hơn 10 năm qua, huyện đã trợ giúp 11.077 lượt hộ thoát nghèo, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.221 ngôi nhà đại đoàn kết; xây mới, sửa chữa 689 nhà ở cho người có công; sửa chữa nhà ở cho 1.228 hộ nghèo... Đến hết năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 0,44% (giảm 16,54% so với năm 2010). Thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát; 92% nhà ở dân cư nông thôn đạt chuẩn.

Để nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người dân nông thôn, giai đoạn 2011-2020, huyện Chương Mỹ đã đầu tư xây dựng mới 31 nhà văn hóa, khu thể thao các thôn; nâng cấp, cải tạo 8 nhà văn hóa thôn làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay, huyện Chương Mỹ có 166 sân cầu lông, 59 sân bóng đá, 2 sân bóng rổ, 96 sân bóng chuyền, 6 sân quần vợt, 14 bể bơi. Các thiết chế này đã phát huy hiệu quả, thu hút được nhiều đối tượng tham gia hoạt động... Cùng với đó, 100% trạm y tế xã, thị trấn được đầu tư đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 100% trạm y tế có bác sĩ.

Phát huy kết quả đạt được, Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân đạt 85-95 triệu đồng/người; 90% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 95% thôn, cụm dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa"...

Để đạt mục tiêu trên, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...

Kim Văn