Thẩm định báo cáo tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Phúc

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 07:29, 21/03/2023

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 957/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Phúc, với các nội dung: Cải tạo ao đình và xây dựng mới thủy đình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư cần gửi Nhật ký công trình và Hồ sơ hoàn công đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa) để lưu trữ và quản lý di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công bố công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Hạo Miên