Giữ gìn tối đa cấu kiện cổ, cũ khi tu bổ đình Kim Hoàng

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 07:04, 13/04/2021

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1103/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim Hoàng thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ di tích đình Kim Hoàng với các hạng mục: Tu bổ nghi môn, đại đình tả hữu mạc; tôn tạo cổng phụ, am hóa vàng, ban thờ thần nông, cột cờ; cải tạo hạ tầng kỹ thuật (lát sân, điện chiếu sáng, bể nước và phương án phòng cháy, chữa cháy, chống mối công trình). Bộ cũng lưu ý bổ sung giải pháp kỹ thuật để giữ gìn tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ, bằng biện pháp chắp - vá - nối đối với các cấu kiện hư hỏng một phần; chỉ thay mới khi cấu kiện gỗ đã hư hỏng hoàn toàn... 

Nguyễn Thủy