Quận Hoàng Mai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 16:50, 17/03/2023

(NSHN) - Sáng 17-3, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham dự hội nghị là các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, các ban của Đảng, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã hội, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc quận, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ địa chính 14 phường trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Quang cảnh hội nghị.

UBND quận Hoàng Mai triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. Việc lấy ý kiến chia theo từng nhóm đối tượng với nhiều hình thức linh hoạt.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có nhiều đổi mới, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu cũng tập trung góp ý và các nhóm nội dung: Thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; chế độ, quản lý sử dụng các loại đất; đất công ích, đất có công trình ngầm và quyền sử dụng khoảng không gian trên mặt đất; vai trò của Mặt trận và thành viên của Mặt trận, vai trò của UBND cấp xã; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phát triển quỹ đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất; việc xử lý các luật có mâu thuẫn, chồng chéo với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

UBND quận Hoàng Mai giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Hiền Thu