Huyện Đan Phượng: Triển khai mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH cho cộng đồng

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 16:07, 17/03/2023

(NSHN) - UBND huyện Đan Phượng đang triển khai kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) cho cộng đồng trên địa bàn.

​ Xã Phương Đình (huyện Đan Phượng) tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về PCCC & CNCH sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân ​trên địa bàn.​​​ ​​ ​

Theo kế hoạch, huyện sẽ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về PCCC & CNCH sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người dân, người lao động; vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC & CNCH; phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân"; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC & CNCH.

Thực hiện kế hoạch, ngày 17-3, UBND xã Phương Đình tổ chức hội nghị triển khai đến các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn... Theo kế hoạch, xã Phương Đình sẽ duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC & CNCH. Các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội và Bộ Công an xong trước ngày 20-6-2023. Các mô hình "Khu cụm dân cư, tổ dân phố, tập thể an toàn PCCC", "Cụm liên kết Làng nghề an toàn PCCC", triển khai và đưa vào hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành trước ngày 15-12-2023. 

Nhân dân các thôn và đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được tập huấn các kỹ năng về PCCC & CNCH.

Xã Phương Đình đặt chỉ tiêu trước ngày 20-6-2023, 100% hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH. Năm 2024, 50% hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn xã có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH và đạt 100% vào năm 2025...

Minh Phú