Quận ủy Hoàng Mai tổ chức quán triệt chuyên đề năm 2023 cho gần 3.000 cán bộ, đảng viên

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 13:15, 10/03/2023

(HNMO) - Sáng 10-3, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân”, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Quận ủy Hoàng Mai xuống điểm cầu 14 phường, với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân”.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung chuyên đề.

Thông qua những câu chuyện xúc động về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Hoàng Mai tiếp tục thấm nhuần lời dạy của Bác về trọng dân, gần dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh; từ đó vận dụng vào công việc, cuộc sống hằng ngày để không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong nhấn mạnh, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chương trình công tác năm 2023 và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận, Ban Thường vụ Quận ủy quyết định lựa chọn chuyên đề năm 2023 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân” chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, phòng, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hướng dẫn, kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chuyên đề năm 2023”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cũng đề nghị tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân” gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó, xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023).

Phong Thu