Thẩm định 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Ứng Hòa

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 07:22, 24/02/2023

(HNM) - Ngày 23-2, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại 3 xã của huyện Ứng Hòa gồm: Hòa Xá, Hòa Phú, Đông Lỗ. Đây là 3 địa phương được huyện Ứng Hòa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2022.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương tập trung nâng cấp, bê tông hóa, nhựa hóa các công trình đường làng, ngõ xóm, giao thông nội đồng phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất; xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, trang bị đầy đủ các thiết chế văn hóa cho các nhà văn hóa thôn để người dân vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể thao... Rác thải được thu gom và xử lý theo quy định đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia phân loại rác thải tại nguồn tăng; người dân tích cực tham gia phong trào trồng các tuyến đường nở hoa, làm sạch đường làng, ngõ xóm vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Diện mạo của các xã ngày một sáng, xanh, sạch, đẹp. 3 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo bộ Tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của UBND thành phố Hà Nội. Tổng số điểm các xã tự chấm theo hướng dẫn: Hòa Xá đạt 97,75/100 điểm; Đông Lỗ đạt 98,5/100 điểm; Hòa Phú đạt 97,5/100 điểm.

Đại diện Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đánh giá, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã đạt kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những tiêu chí cần được quan tâm đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng. Các địa phương cần sớm hoàn thiện hồ sơ, bổ sung đầy đủ nội dung theo quy định, làm cơ sở để Hội đồng thẩm định nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bạch Thanh