Huyện Sóc Sơn lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 21:20, 14/02/2023

(NSHN) - Chiều 14-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà…

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại huyện Sóc Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất...

Theo kế hoạch, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp và báo cáo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trước ngày 3-3-2023.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất; tổ chức lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý. 

Các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp; việc tổ chức lấy ý kiến phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ của các cấp chính quyền; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức…

Hoàng Sơn