Huyện Hoài Đức phấn đấu tháng 6-2023 giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 đạt 82%

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 17:12, 10/02/2023

(NSHN) - Ngày 10-2, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Vành đai 4 huyện Hoài Đức tổ chức giao ban tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức, đến nay, huyện đã nhận bàn giao toàn bộ mốc giới ngoài thực địa, diện tích 239,63ha tại 12 xã. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp khoảng 182,06ha; đất có nhà ở 0,67ha; đất công và đường kênh mương nội đồng khoảng 56,9ha. Số hộ bị thu hồi đất gồm 6.150 hộ, trong đó có 115 hộ cần bố trí tái định cư; các xã đã kê khai 3.385 ngôi mộ.

Về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất đến 4.371/6.150 hộ, diện tích 121,2ha đất nông nghiệp và 1,6ha đất nông nghiệp công ích, đất do UBND xã quản lý; ban hành quyết định thu hồi đất đến 1.951/4.371 hộ, diện tích 49,8ha; tống số tiền chi trả đối với diện tích đất nông nghiệp là 520,1 tỷ đồng. Về mộ chí, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 2.199 ngôi, tổng số tiền 22,55 tỷ đồng, đã chi trả được 15,7 tỷ đồng của 1.542 ngôi; đã di dời 1.370 ngôi mộ.

UBND huyện Hoài Đức biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4.

Từ nay đến tháng 6-2023, huyện Hoài Đức phấn đấu giải phóng mặt bằng xong 196,3ha, bao gồm: 102,2ha đất nông nghiệp; 43,4ha đất công, đạt 82% kế hoạch thành phố giao.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngành của huyện và 12 địa phương có tuyến đường Vành đai 4 đi qua cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, kiến nghị huyện sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi thu hồi...

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Vành đai 4 huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các phòng, ban huyện, UBND các xã trong triển khai nhiệm vụ, qua đó đạt kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, nhất là nhiệm vụ di dời mộ chí, vận động người dân đồng thuận nhận tiền và bàn giao đất.

Về dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng nghĩa trang nhân dân hiện trạng phục vụ di chuyển mộ chí, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện được giao làm chủ đầu tư, khẩn trương đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình đã bàn giao đất; phấn đấu trong tháng 4-2023, phê duyệt xong các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 để tổ chức triển khai các bước tiếp theo.

Ánh Dương