Quận Hoàng Mai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 14:16, 11/01/2023

(NSHN) - Sáng 11-1, quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào từ quận tới cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến đội ngũ cán bộ thực hiện đạt hiệu quả các kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo quận đã tham mưu UBND quận ban hành quyết định công nhận 395 quy ước tổ dân phố trên địa bàn 14 phường. Tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa năm 2022 là 92%; tỷ lệ tổ dân phố đạt văn hóa là 92%. 14/14 phường đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, duy trì 5/14 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được đẩy mạnh. Việc tang đã được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, bảo đảm đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2022 có tổng số 1.607 đám tang, thực hiện hỏa táng 1.572 đám, đạt 98%; toàn bộ 1.139 đám cưới được tổ chức theo đúng tinh thần “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”. Cùng với đó, việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử và phong trào thi đua văn hóa công sở cơ bản được chấp hành nghiêm túc.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc đăng ký xây dựng và bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa ở một số nơi còn nặng về hình thức, chưa chú trọng đến chất lượng và tính bền vững; thực hiện văn mình đô thị có nhiều chuyển biến nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn tái diễn.

Năm 2023, quận Hoàng Mai triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện chương trình của Quận ủy Hoàng Mai về việc “Phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2020-2025”; phát triển phong trào sâu rộng, bền vững, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần ổn định xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận.

Quang cảnh hội nghị.

Quận Hoàng Mai đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đồng thời, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 89% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 82% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa; 70% đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa.

Đặc biệt, quận tập trung tuyên truyền cho mỗi công dân quận Hoàng Mai nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những tư duy mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, trong lĩnh vực đời sống hằng ngày.

Dịp này, quận Hoàng Mai khen thưởng 114 tập thể, 42 gia đình và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

Hiền Thu