Huyện Ứng Hòa kết nạp được 176 đảng viên mới

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 18:42, 09/01/2023

(NSHN) - Ngày 9-1, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy Ứng Hòa đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các cấp ủy đảng đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp, tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện hàng tháng theo quy định; chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế cấp ủy viên về dự họp với tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn, chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư. Năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 176/170 đảng viên mới (đạt 103,5% chỉ tiêu được giao). Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2022 có 9 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận làm rõ hơn những kết quả nổi bật đạt được của Đảng bộ huyện và các đảng bộ cơ sở năm 2022, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bùi Thị Thu Hiền biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được trong năm 2022 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023 như tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ để thực hiện các nhiệm vụ; điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc; tăng cường mối quan hệ công tác phối hợp, hỗ trợ giữa các phòng, ban, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chung của huyện; xây dựng văn hóa trong Đảng, đặc biệt là đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

Bạch Thanh