Bắc Từ Liêm xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 07:05, 20/12/2022

(HNM) - Thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua, UBND quận Bắc Từ Liêm luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật; ngày càng có nhiều người dân trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Việc đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Quận Bắc Từ Liêm thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Ảnh: laodongthudo.vn

Năm 2022, UBND quận đã bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với số tiền hơn 719 triệu đồng. Trong đó, UBND quận là hơn 410 triệu đồng, UBND các phường gần 235 triệu đồng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai.

Hà Phong