Huyện Ứng Hòa: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 7,2%

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 17:02, 14/12/2022

(NSHN) - Ngày 14-12, Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 11 - khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 11 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2022.

Năm 2022, huyện Ứng Hòa chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm khôi phục kinh tế huyện, tốc độ tăng trưởng khá đạt 7,2%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp 37,63%; Công nghiệp xây dựng 27,02%; Thương mại dịch vụ 35,50%. Thu nhập bình quân đạt 61,5 triệu đồng/người/năm (tăng 6,8 triệu đồng so với năm 2021).

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực chất, hiệu quả, hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ trình xét huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới của Chính phủ; 3 xã (Đông Lỗ, Hòa Xá, Hoà Phú) đạt các tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị thành phố công nhận xã nông thôn mới nâng cao...

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt: Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng 176/170 (103,5%). Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu thành phố giao; 17/18 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Đây là những kết quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở, động lực để huyện tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận vào những vấn đề, nội dung tồn tại, hạn chế như: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm ở một số dự án (dự án kênh Tân Phương; 428 giai đoạn 1, 2; Cần Thơ – Xuân Quang...); tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp; công tác quản lý đất đai ở một số xã, thị trấn còn chưa chặt chẽ, tình hình vi phạm, lấn chiếm còn diễn ra. Vấn đề xử lý rác thải tại các làng nghề chưa có giải pháp triệt để gây ô nhiễm môi trường. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất chậm so với kế hoạch...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2022. Đồng chí cũng nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Hoàn thiện hồ sơ về xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường từ huyện đến xã, thôn luôn sáng – xanh – sạch – đẹp; triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch HĐND huyện giao đặc biệt là tập trung chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đầu tư công; thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án mới ngay từ đầu năm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giải phóng mặt bằng; hoàn thiện lập quy hoạch vùng huyện, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vân Đình, kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường...

Bạch Thanh