HĐND huyện Hoài Đức giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 18:14, 06/12/2022

(NSHN) - Ngày 6-12, Thường trực HĐND huyện Hoài Đức tổ chức đoàn giám sát UBND huyện về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022; nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; tình hình kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện UBND huyện Hoài Đức cho biết: Toàn huyện đã thực hiện và hoàn thành 16/21 chỉ tiêu HĐND huyện đề ra cho năm 2022; kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 27.881 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch năm, tăng 11,2% so với năm 2021; tổng thu ngân sách cấp huyện, cấp xã ước thực hiện hơn 3.922 tỷ đồng, đạt 132,6% dự toán thành phố giao; tổng chi ngân sách của huyện, xã năm 2022 ước thực hiện hơn 3.590,1 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán thành phố giao.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm đầu tư và chỉ đạo quyết liệt, 4 xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 1 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận được chỉ đạo quyết liệt, các tiêu chí còn thiếu đang được tập trung chỉ đạo, nỗ lực triển khai và từng bước hoàn thiện, huyện đã cơ bản hoàn thành thêm 2 tiêu chí theo đề án trong năm 2022. 

Huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả theo chỉ đạo của thành phố về các nhiệm vụ liên quan đến tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, với sự cố gắng, nỗ lực, sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Huyện cũng triển khai hiệu quả cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn"...

Trao đổi tại hội nghị, đại diện các thành viên của HĐND huyện tập trung phân tích và đề nghị UBND huyện làm rõ các nội dung liên quan đến những chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết HĐND huyện còn thấp; thu ngân sách đạt thấp, cần có giải pháp hiệu quả cho năm sau; việc triển khai kế hoạch đầu tư công một số dự án không bảo đảm theo tiến độ được phê duyệt; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch, tỷ lệ thu gom rác trong ngày; công tác giao đất dịch vụ...

Hội nghị cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu đã được xác định cho năm 2023. Các đại biểu kiến nghị UBND huyện kịp thời bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, quan tâm thanh quyết toán các công trình, hoàn ứng các dự án quá hạn; cần có báo cáo chuyên đề đất dịch vụ trình HĐND huyện; có giải pháp thúc đẩy nhà thầu lắp đặt hệ thống nước sạch; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, có giải pháp khắc phục đối với các xã có tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến thấp...

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa đề nghị, UBND huyện tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn giám sát để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XX sắp tới.

Ánh Dương