Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh số hóa công tác quản lý hồ sơ 100% di tích trên địa bàn

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 16:27, 18/11/2022

(NSHN) - Chiều 18-11, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022). Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và trụ trì các chùa, người trông coi di tích trên địa bàn…

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại buổi lễ.

Với vị trí là quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, quận Hai Bà Trưng là nơi lưu giữ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể lớn. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận tập trung quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Quận ủy, HĐND, UBND quận ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tập trung nguồn lực để tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Biểu diễn hát chầu văn Chúa Đông Cuông tại lễ kỷ niệm.

Trên địa bàn quận có 51 di tích được thành phố kiểm kê, trong đó 35 di tích xếp hạng, bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt (cụm di tích đền, chùa, đình Hai Bà Trưng), 19 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 13 di tích xếp hạng cấp thành phố. Quận có 23 địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử - cách mạng kháng chiến. Nhiều di tích đã trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh của quận nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung tới bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, UBND quận xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn quận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn quận triển khai đầu tư 7 di tích, với giá trị 89 tỷ 223 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận và xã hội hóa. Trong giai đoạn 2021-2025, quận dự kiến đầu tư 7 dự án tu bổ, tôn tạo di tích, bổ sung các hạng mục phụ trợ phát huy giá trị điểm đến từ nguồn ngân sách quận và xã hội hóa với tổng kinh phí trên 335 tỷ đồng.

Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, từ quận đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, coi trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền nâng cao hơn nữa vai trò, sự chủ động, tích cực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý để hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu, lễ hội truyền thống từng bước đi vào nền nếp… Đồng thời, thực hiện việc tạo lập cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý các hồ sơ di tích trên địa bàn quận, số hóa công tác quản lý hồ sơ tại 100% các di tích để phát huy giá trị, gắn với phát triển du lịch.

Đình Hiệp