Quận Hai Bà Trưng tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 11:27, 19/10/2022

(NSHN) - Sáng 19-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười sáu.

 Hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị được nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác và giải pháp thực hiện quý IV-2022 của UBND quận; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng thời, hội nghị kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2022, Quận ủy - HĐND - UBND quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận theo chương trình công tác đã đề ra; tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

Cụ thể, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước 9 tháng năm 2022 đạt 89.876 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước thực hiện hơn 8.995 tỷ đồng, đạt 83%. Thu ngân sách sau điều tiết 9 tháng ước đạt hơn 859 tỷ đồng, đạt 72%. Chi ngân sách ước đạt hơn 788 tỷ đồng, đạt 64% dự toán thành phố giao và đạt 53% dự toán HĐND quận giao. 

Cùng với đó, công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 460 công trình xây dựng phát sinh từ đầu năm, phát hiện 6 công trình vi phạm. Đến nay, 2/6 công trình đã thực hiện biện pháp khắc phục; công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt.

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tốt. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đình Hiệp