Hơn 300 học viên tham gia tập huấn an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 06:54, 12/10/2022

(HNM) - Quận Long Biên vừa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tổ chức tập huấn triển khai các biện pháp chuyên môn về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học. Buổi tập huấn đã thu hút hơn 300 học viên là các hiệu trưởng, phụ trách bếp ăn, cán bộ y tế, đại diện ban phụ huynh, người trực tiếp tham gia chế biến tại các trường học trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe phổ biến các văn bản quản lý an toàn thực phẩm và Hướng dẫn các tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học…

Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm, buổi tập huấn cũng nêu rõ vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục. Qua đó đã giúp các học viên trang bị đầy đủ kiến thức về thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm; kỹ năng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó ngộ độc thực phẩm…

Thanh Phong