Giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại 11 cơ sở ở quận Thanh Xuân

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 07:16, 05/10/2022

(HNM) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã phối hợp với một số đơn vị chuyên môn và đoàn thể chính trị - xã hội quận tổ chức Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa trên địa bàn quận.

Qua giám sát trực tiếp tại 11 cơ sở cho thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh đã chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật và hướng dẫn của chính quyền địa phương về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, có một số cơ sở vẫn chưa nghiêm túc thực hiện. Đoàn giám sát đã nhắc nhở những cơ sở này, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng của quận xử lý các vi phạm. Đoàn cũng đã lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như gắn trách nhiệm của UBND các phường để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm.

Thu Lưu