Quận Tây Hồ triển khai mô hình Đội phòng cháy, chữa cháy tình nguyện

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 11:53, 18/09/2022

(HNM) - UBND quận Tây Hồ vừa ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND về “Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình Đội phòng cháy, chữa cháy tình nguyện trong địa bàn dân cư có ngõ nhỏ, ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được”. Mô hình được xây dựng tại khu dân cư, tổ dân phố 8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ.

Hoạt động này nhằm xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo phương châm "4 tại chỗ"; bảo đảm xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; từng bước giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, xây dựng môi trường không hỏa hoạn, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới…

UBND quận yêu cầu, việc thành lập “Đội phòng cháy, chữa cháy tình nguyện” phải bảo đảm về số lượng, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chữa cháy ban đầu để kịp thời đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ…

Nguyệt Ánh