Huyện ủy Quốc Oai trao Huy hiệu Đảng tặng 90 đảng viên

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 15:18, 19/05/2022

(NSHN) - Ngày 19-5, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, huyện Quốc Oai có 90 đảng viên vinh dự được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 18 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Nho Trụ, 88 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý minh chứng cho sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thọ đề nghị, thời gian tới, các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu, đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình cho sự nghiệp cách mạng của địa phương, mãi là tấm gương sáng để con cháu, các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Hoàng Sơn