Hà Đông hướng tới văn minh, hiện đại

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 05:10, 03/02/2022

(HNMCT) - Thấm nhuần lời dạy này của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” nên quận Hà Đông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để nhân dân hiểu rõ, tự giác thực hiện. Nhờ coi trọng phổ biến giáo dục pháp luật nên những năm qua việc khiếu nại tố cáo, khiếu kiện vượt cấp của nhân dân giảm, góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững và văn minh, hiện đại.

Kỷ cương trật tự đô thị được duy trì thường xuyên trên địa bàn quận Hà Đông.

Đề cao công tác tiếp công dân để bảo đảm quyền dân chủ

Xác định công tác tiếp công dân là giai đoạn đầu, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp cơ quan chức năng phát hiện, giải quyết sự việc khách quan, minh bạch, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nên UBND quận đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Tiếp công dân. Để Ban Tiếp công dân hoạt động hiệu quả, UBND quận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Tiếp công dân quận và cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho UBND quận, từ xây dựng lịch để lãnh đạo quận tiếp công dân định kỳ hằng tháng đến tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân quận. Nhờ chú trọng hòa giải, giải quyết đơn thư từ cơ sở, ngay khi mới phát sinh nên đã hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Ban Tiếp công dân, Thanh tra quận thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, UBND các phường giải quyết, rút kinh nghiệm từ khâu thụ lý hồ sơ đến khi kết luận và quyết định giải quyết nên việc giải quyết đơn thư thực hiện đúng pháp luật. Từ đầu năm tới nay, nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân tập trung chủ yếu mâu thuẫn nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai, kiến nghị phản ánh… nên quận tăng cường đối thoại giữa các bên. Ông Đặng Trần Đức, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết: “Thông qua tiếp công dân, đơn thư đều được phân loại xử lý kịp thời theo quy định. Từ đề cao công tác tiếp công dân nên lãnh đạo quận, Ban Tiếp công dân trực tiếp hướng dẫn, giải thích ý kiến của công dân, nắm bắt cụ thể tình hình để giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn, tham mưu giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo. Do vậy, công tác tiếp công dân bảo đảm quyền dân chủ, là kênh thông tin hai chiều giữa cơ quan nhà nước và nhân dân”.

Nhiều giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách        

Từ đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, đặc biệt là các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phụ thuộc vào xuất, nhập khẩu, lĩnh vực thương mại, dịch vụ… Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Quận ủy, HĐND quận, UBND quận đã chỉ đạo các ngành, UBND các phường tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước.

Ngay từ đầu năm, UBND quận Hà Đông đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2021. Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Hằng tuần, Ban Chỉ đạo họp nắm bắt tình hình thu ngân sách nhà nước, bàn các giải pháp thu ngân sách, đưa ra kịch bản thu cho từng thời điểm, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Ông Đinh Hoàng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hà Đông cho biết: “Bám sát các chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục thuế Hà Nội, Quận ủy Hà Đông trong việc triển khai các giải pháp về công tác thuế và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch Covid-19; kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc với Cục thuế thành phố Hà Nội, Quận ủy, HĐND quận Hà Đông để được hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ”. 

Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh thu nên năm 2021 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận được 4.869 tỷ 360 triệu đồng, đạt 134,7% so với dự toán giao, bằng 125,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách địa phương là 5.164 tỷ 857 triệu đồng, trong đó: Thu điều tiết ngân sách ước thực hiện 2.004 tỷ 272 triệu đồng, đạt 133,8% so với dự toán, bằng 118,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Chủ động đưa ra giải pháp để giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh thu ngân sách của quận Hà Đông trong tình hình mới với tư duy chỉ đạo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sẽ tạo cho Hà Đông sức bật mới, sức bật của tiến trình đô thị hóa và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân nơi đây. Sức bật này khẳng định vị thế của công cuộc đổi mới, vị thế đô thị hiện đại phía Tây Nam Thủ đô, góp phần không nhỏ đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa của Thủ đô Hà Nội.

Tuấn Minh