Huyện Đan Phượng thêm 3 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 16:56, 21/12/2020

(NSHN) - Ngày 21-12, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định 4 xã của huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới là: Thượng Mỗ, Liên Hồng, Hạ Mỗ và Thọ Xuân.

Đoàn thẩm định của thành phố kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả tại xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng).

Triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, cả 4 xã của huyện Đan Phượng đều tập trung lãnh đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của trung ương và thành phố để có bước đi phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm tốt công tác giám sát thực hiện các chương trình, dự án, góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao theo quy định.

Kết quả, đến nay, diện mạo nông thôn các xã của huyện Đan Phượng đều khang trang; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; đời sống người dân được cải thiện nhiều so với kết quả xây dựng nông thôn mới trước đây.

Tại xã Thượng Mỗ, toàn xã có 256ha đất nông nghiệp, địa phương đã chuyển đổi sang trồng bưởi tôm vàng 143ha. Nhờ chuyển đổi hiệu quả, người dân đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đạt 61,85 triệu đồng/người, cao hơn 1,2 lần so với bình quân thu nhập đầu người khu vực nông thôn của thành phố.

Tại xã Liên Hồng, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đến nay, 91% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế; 100% thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa; 80% lao động có việc làm qua đào tạo.

Đoàn thẩm định của thành phố Hà Nội kiểm tra các tiêu chí về hạ tầng tại xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng).

Với xã Thọ Xuân, từ năm 2016 đến nay, xã đã đầu tư, cải tạo, nâng cấp được 8 công trình giao thông, chiều dài 7km, nâng tổng số đường giao thông của xã được cứng hóa hơn 54km; xã có 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, trong đó, Trường Tiểu học Thọ Xuân đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Riêng với xã Hạ Mỗ, trong 5 năm qua, xã đã huy động được 124 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đã đóng góp, xã hội hóa được gần 13 tỷ đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại 4 xã: Thượng Mỗ, Liên Hồng, Hạ Mỗ và Thọ Xuân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, căn cứ vào hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của thành phố Hà Nội, 3 xã: Thượng Mỗ, Liên Hồng và Thọ Xuân đã đủ điều kiện trình UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn năm 2020.

Riêng với xã Hạ Mỗ, Đoàn thẩm định thành phố yêu cầu địa phương hoàn thiện hồ sơ để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.

Như vậy, với kết quả đạt được, tính lũy kế đến nay, huyện Đan Phượng có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nguyễn Mai