hoi chu thap do huyen gia lam phan dau van dong hien mau tinh nguyen dat 4 000 don vi