Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách

Đỗ Minh| 01/08/2022 08:04

(HNM) - Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh đã vươn lên, thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo đảm an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Phải ở thôn Thượng thuộc diện hộ cận nghèo của xã Cổ Loa. Gia đình ông Hải có 6 người, bản thân ông Phải là người khuyết tật từ nhỏ nên sức yếu, đời sống gia đình có nhiều khó khăn. Năm 2018, gia đình ông được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 30 triệu đồng để đầu tư vào mô hình trồng bưởi. Từ nguồn vốn vay ban đầu, gia đình đã trồng được vườn bưởi chất lượng cao, đạt hiệu quả khá. Năm 2021, ông tiếp tục được vay 20 triệu đồng để mở rộng sản xuất và thoát nghèo...

Tương tự, bà Nguyễn Thu Hường ở thôn Sáp Mai, xã Võng La là một trong số những hộ thuộc diện cận nghèo thời điểm năm 2015. Khi đó, gia đình bà được vay 30 triệu đồng để xây dựng mô hình trồng bưởi. Nhờ nguồn vốn kịp thời đó, đến nay, gia đình bà Hường có thu nhập ổn định. Đầu năm 2022, gia đình bà tiếp tục được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách để mở rộng mô hình kết hợp đầu tư giống bưởi chất lượng tốt hơn. Hiện. gia đình bà Nguyễn Thu Hường đã thoát nghèo và có thu nhập khá tại địa phương.

Theo thống kê của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh, tính đến hết tháng 5-2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng đạt 542.068 triệu đồng, tăng 522.987 triệu đồng, gấp 28 lần so với thời điểm Phòng giao dịch mới hoạt động. Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ, nguồn vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh đã cho vay được gần 66.000 lượt hộ, góp phần tạo việc làm cho hơn 70.000 lao động. Trong đó, cho vay 14.678 lượt hộ nghèo, 6.157 lượt hộ cận nghèo, 5.977 hộ mới thoát nghèo, 538 lượt hộ vay là người tàn tật; cho vay giải quyết việc làm 22.325 lượt lao động; cho vay về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 18.758 lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới hơn 37.500 công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây mới, sửa chữa, cải tạo 335 căn nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 3.289 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Đông Anh không ngừng tăng trưởng, ngày càng đáp ứng nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TƯ ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã cân đối ngân sách, chuyển 17.796 triệu đồng sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu hằng năm về giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách