Nhiều cách làm hay ở Phúc Tiến

Sơn Tùng| 16/09/2022 07:14

(HNM) - Nhờ nhiều cách làm hay, sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các nguồn lực đầu tư của huyện, thành phố, Phúc Tiến đang là một trong 3 xã đi đầu huyện Phú Xuyên về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, năm 2017, Phúc Tiến đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang nỗ lực thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong những năm qua, Phúc Tiến đã đầu tư 256,295 tỷ đồng vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn kinh phí của các cấp, nhân dân trong xã đóng góp hơn 2 nghìn ngày công; 8 hộ hiến đất để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, như hộ ông Vũ Anh Đào ở thôn Cổ Chế hiến 35m2 đất và nhất trí tháo dỡ một gian nhà để làm đường...

Đến nay, nhiều công trình thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn đã được bê tông hóa; trường học 3 cấp được đầu tư xây dựng khang trang bảo đảm việc dạy và học; trạm y tế xã đủ các phòng chức năng phục vụ việc chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; trụ sở của chính quyền xã, nhà văn hóa 5 thôn và một số công trình dân sinh ở địa phương đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt, giải trí... Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo diện mạo mới cho các thôn, xóm; các hộ gia đình thay đổi tư duy, nhận thức, tích cực hưởng ứng phong trào bằng việc làm cụ thể, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thu nhập bình quân đầu người của xã Phúc Tiến hiện đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,49%.

Đặc biệt, sau khi chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai, xã Phúc Tiến đã quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn có giá trị hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, từng bước cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Trên diện tích 1.042 mẫu, người dân thâm canh 2 vụ sản xuất chính trong năm, năng suất lúa đạt 219,3kg/sào. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng; một số mô hình chăn nuôi, ấp nở gia cầm được đầu tư, mở rộng. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng/năm/mô hình. Xã hiện có 117 hộ kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Lê Văn Thuấn cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ để đạt toàn bộ các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong từng việc cụ thể, xã đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thống nhất, qua đó huy động các nguồn lực tham gia, nhất là sự ủng hộ, đồng lòng từ nhân dân…

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Lê Tiến Xuân, xã Phúc Tiến cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp tiến trình quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều cách làm hay ở Phúc Tiến