3 năm, các doanh nghiệp ngoài nhà nước quận Hoàn Kiếm nộp ngân sách 19.500 tỷ đồng

Hương Ly| 20/03/2023 16:15

(NSHN) - Chiều 20-3, Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối.

Quang cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm và các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực lãnh đạo các đảng viên gương mẫu khắc phục khó khăn, giữ vững vai trò tiền phong, gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, các doanh nghiệp trong Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế của đất nước, Thủ đô và quận Hoàn Kiếm. 

Toàn khối đã duy trì việc làm cho 24.544 người; tổng doanh thu trong giai đoạn 2020-2023 là hơn 213.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước 19.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,8 triệu đồng/người/tháng so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong Khối tích cực tham gia trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, nhận đỡ đầu 33 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận trong giai đoạn 5 năm, quyên góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần cùng các cấp chính quyền bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, Đảng ủy Khối đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt và linh hoạt, tập trung nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ban Đảng Quận ủy, các cơ quan, đơn vị trong quận và lãnh đạo các doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 67-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025”. 

Trong giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ Khối đã kết nạp thêm 28 đảng viên (đạt 116% chỉ tiêu được giao), thành lập mới 6 chi bộ (đạt 200% Nghị quyết Đại hội đề ra). Hằng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", không có chi bộ yếu kém; 129 tổ chức và 429 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Đảng bộ Khối được nhận Bằng khen của UBND thành phố…

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ Khối tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai các giải pháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và các chương trình công tác của Quận ủy và Đảng ủy Khối…

Song hành với công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, Đảng bộ Khối cần tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, kịp thời biểu dương các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp có thành tích trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung nắm bắt thông tin, nhằm tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2020-2023, đã được khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 năm, các doanh nghiệp ngoài nhà nước quận Hoàn Kiếm nộp ngân sách 19.500 tỷ đồng