Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Phong Thu| 01/03/2023 12:18

(NSHN) - Sáng 1-3, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận, lực lượng quân sự phường và lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận nêu rõ, năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp và lực lượng vũ trang quận cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, phải thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Ban Chỉ huy quân sự quận nhận thức sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cơ quan, đơn vị.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm có đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, lấy kết quả huấn luyện để đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và năng lực quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho huấn luyện từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hành huấn luyện; tiếp tục đổi mới phương châm, phương pháp huấn luyện, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong huấn luyện, diễn tập.

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai lưu ý, Ban Chỉ huy quân sự quận thường xuyên kiểm tra công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành huấn luyện của từng đơn vị cơ sở, sau từng nội dung huấn luyện tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá kết quả kịp thời, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện cho các nội dung tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Tại lễ ra quân huấn luyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai đã tổ chức phát động thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, với các chỉ tiêu phấn đấu: 100% đơn vị tổ chức huấn luyện, quân số đạt từ 98% trở lên, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi…

Một số hình ảnh tại lễ ra quân huấn luyện:

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.

Lực lực dân quân phường Vĩnh Hưng duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023