Đồng bào Công giáo quận Ba Đình thực hiện tốt các phong trào thi đua

Dương Linh| 16/06/2022 11:38

(NSHN) - Ngày 16-6, Ban Đoàn kết Công giáo quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2022; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và lãnh đạo quận Ba Đình tặng hoa chúc mừng Ban Đoàn kết Công giáo quận Ba Đình, giai đoạn 2022-2027.

Đồng bào Công giáo quận Ba Đình có khoảng 1.700 giáo dân, sinh hoạt tín ngưỡng tại giáo xứ Cửa Bắc, Giảng Võ và họ đạo Vạn Phúc. Toàn quận có 7 tổ đoàn kết Công giáo.

Trưởng ban Đoàn kết Công giáo quận Ba Đình Lê Thị Thanh Nhàn cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của đồng bào Công giáo quận đã đạt được những kết quả nhất định, được ghi nhận, biểu dương.

Đặc biệt, bà con giáo dân luôn sống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau, không phân biệt lương, giáo. Giáo dân trên địa bàn hiện không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhân đạo từ thiện được các xứ, họ đạo, cá nhân thường xuyên thực hiện.

Bà con giáo dân đều thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị chung và đã làm rất tốt, không để dịch bệnh lây lan.

Bên cạnh đó, Ban Đoàn kết Công giáo quận tích cực vận động bà con giáo dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố phát động; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, qua đó xây dựng các xứ, họ đạo tiên tiến, xây dựng gia đình Công giáo đạt “Gia đình văn hóa”…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2017-2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hiệp thương bầu 7 người tham gia Ban Đoàn kết Công giáo quận Ba Đình giai đoạn 2022-2027, suy cử 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Lê Thị Thanh Nhàn tiếp tục được chọn cử làm Trưởng ban Đoàn kết Công giáo quận Ba Đình, giai đoạn 2022-2027.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Ban Đoàn kết Công giáo quận Ba Đình cùng nhau đoàn kết, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2027; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước đồng bào Công giáo “Tốt đời đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc theo tinh thần thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào Công giáo quận Ba Đình thực hiện tốt các phong trào thi đua