HĐND quận Cầu Giấy thông qua 6 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Hà Phong| 14/12/2022 18:29

(NSHN) - Ngày 14-12, HĐND quận Cầu Giấy khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, HĐND quận Cầu Giấy đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022; dự kiến kế hoạch năm 2023; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước quận năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước quận năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và một số nội dung khác.

Trước đó, theo báo cáo của HĐND quận Cầu Giấy, từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND quận đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất; đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ 6. Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo các Ban HĐND quận phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các bước thẩm tra theo quy trình chuẩn bị kỳ họp, quy trình thẩm tra của các Ban HĐND quận đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân sẽ còn nhiều khó khăn. HĐND quận đề nghị UBND quận tổng hợp, tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết các tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu HĐND thảo luận, chú trọng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công...; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Đối với 6 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của quận Cầu Giấy; Dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước quận năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023…, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đề nghị UBND quận, các cấp, ngành, đơn vị chung sức, đồng lòng, phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022, 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

Cùng với đó, HĐND quận đề nghị UBND quận và các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết với HĐND quận; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn, báo cáo HĐND quận kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND quận Cầu Giấy thông qua 6 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023