HĐND quận Hai Bà Trưng thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Đình Hiệp| 14/12/2022 10:53

(HNMO) - Sáng 14-12, HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022 và quyết nghị nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, hiệu quả.

Tại kỳ họp, HĐND quận xem xét, thảo luận và thông qua 18 báo cáo, 18 nghị quyết thường kỳ và 2 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch tài chính, ngân sách; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án chậm triển khai…

Trình bày báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, năm 2022, quận đã hoàn thành và vượt 20/20 chỉ tiêu. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 11.406 tỷ đồng, đạt 105% so với dự toán, tăng 5% so với dự toán thành phố giao. Quận đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được thực hiện nghiêm. Tính đến nay, đã xử lý được 5/10 công trình vi phạm tồn đọng kéo dài từ năm 2017; với 5 công trình còn lại, quận tiếp tục thực hiện các biện pháp để xử lý theo tinh thần "kiên trì, nhất quán, quyết liệt".

Năm 2023, quận Hai Bà Trưng xác định tiếp tục xây dựng, phát triển quận theo hướng nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương mại dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên 18%; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên 11%.

 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao những kết quả nổi bật quận đã đạt được trong năm 2022 trên mọi lĩnh vực. Nhấn mạnh, năm 2023, thành phố tiếp tục chọn chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đồng chí Nguyễn Văn Nam yêu cầu, ngoài các nội dung đã được đề cập tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận tập trung trao đổi kỹ về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp lớn, quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và thu hút mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, nghiên cứu hình thành các tuyến phố chuyên doanh. Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của quận, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND quận Hai Bà Trưng thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng