Hơn 4.300 đám cưới tổ chức theo hình thức báo hỷ tại Đông Anh

Thanh Thủy| 09/11/2022 06:48

(HNM) - Trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội (2012-2022), số đám cưới ở huyện Đông Anh thực hiện đúng quy định đạt gần 100%, trong đó có 14.253 đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới bằng hình thức tiệc ngọt, tổ chức cưới trong nội bộ gia đình; hơn 4.300 đám cưới được tổ chức theo hình thức báo hỷ...

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, toàn bộ các đám cưới tại huyện Đông Anh đều được dừng, hoãn, hủy hoặc giảm quy mô, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Toàn huyện Đông Anh không có đám cưới vi phạm pháp luật.

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, huyện Đông Anh đã chú trọng tới công tác tuyên truyền đa hình thức; đồng thời ban hành Chương trình số 03 và Đề án số 05 về “Đẩy mạnh thực hiện Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015-2020”, trong đó có tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội với vai trò nòng cốt là các đoàn thể...    

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4.300 đám cưới tổ chức theo hình thức báo hỷ tại Đông Anh