Huyện Đông Anh dừng tổ chức Lễ hội Cổ Loa và Lễ hội đền Sái

Đỗ Minh| 09/02/2021 12:39

(NSHN) - UBND huyện Đông Anh cho biết, theo kế hoạch của huyện, lễ hội Cổ Loa sẽ được tổ chức vào ngày 17-2-2021 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu); lễ hội đền Sái được tổ chức vào ngày 22-2-2021 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3-2-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn quốc; căn cứ vào tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch của huyện, UBND huyện Đông Anh quyết định dừng tổ chức Lễ hội Cổ Loa tại xã Cổ Loa và Lễ hội đền Sái tại xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh dừng tổ chức Lễ hội Cổ Loa và Lễ hội đền Sái