Huyện Thạch Thất đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,6%

Ngọc Quỳnh| 13/12/2022 13:25

(NSHN) - Ngày 13-12, HĐND huyện Thạch Thất khai mạc kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa XX để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14-12.

Quang cảnh khai mạc kỳ họp HĐND huyện Thạch Thất lần thứ chín.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2022, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã triển khai hoạt động giám sát theo chương trình đề ra. Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện đã tổ chức được 13 cuộc giám sát, 3 cuộc khảo sát tại 39 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn về thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện...

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, huyện Thạch Thất đã đạt những kết quả khả quan. Huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/20 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,6%; cơ cấu kinh tế bảo đảm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó, công nghiệp, xây dựng chiếm 69,2%; thương mại, dịch vụ chiếm 25%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,8%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 1.189.189 triệu đồng, bằng 122% dự toán thành phố giao, bằng 102% dự toán huyện giao. Giải ngân vốn đầu tư năm 2022 đến hết 31-1-2023 ước đạt 92% kế hoạch vốn. Một số công trình dự án bị đình trệ nhiều năm do vướng mặt bằng, năng lực nhà thầu... đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và được khởi công, triển khai; có dự án hoàn thành.

Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, mặc dù ảnh hưởng lạm phát, nhưng trong năm đã có 290 doanh nghiệp, 1.208 hộ kinh doanh được thành lập mới và đăng ký hoạt động. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới hoàn thành, tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo hiểm y tế toàn dân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2023, huyện Thạch Thất tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương, thành phố và kế hoạch của huyện về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau Covid-19; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 7 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, các đề án thực hiện chương trình theo kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển các cụm công nghiệp làng nghề; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2023 đạt 13,9%; huy động tối đa nguồn lực để đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu năm 2023, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,6%