Huyện Thạch Thất phát huy hiệu quả các hợp tác xã

Quỳnh Dung| 21/04/2023 07:05

(HNM) - Đến nay, huyện Thạch Thất có hơn 50 hợp tác xã và tất cả các hợp tác xã đã chuyển đổi theo Luật hoặc thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong đó, không ít hợp tác xã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau, huy động vốn góp của các thành viên, như: Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng... Thời gian tới, huyện tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Cùng với đó, huyện Thạch Thất xây dựng các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhằm bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho các thành viên. Huyện khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của thị trường; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất phát huy hiệu quả các hợp tác xã