Mê Linh được bố trí 11.023 tỷ đồng triển khai 804 dự án

Hoàng Sơn| 05/12/2022 07:24

(HNM) - Giai đoạn 2016-2022, toàn huyện Mê Linh có 804 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với nguồn vốn 11.023 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, huyện Mê Linh ưu tiên đầu tư cho các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án an sinh xã hội và phát triển hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới…

Nhờ sự đầu tư đúng hướng, hệ thống hạ tầng khung của huyện Mê Linh được hoàn thiện ngày càng đồng bộ, khang trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban tập trung xử lý tồn tại, hạn chế trong đầu tư công. Trong đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, thống kê các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn nhưng chậm triển khai để làm cơ sở theo dõi, giám sát thực hiện; rà soát những nhà thầu năng lực kém để chấm dứt hợp đồng, bàn giao cho các đơn vị đủ năng lực nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh được bố trí 11.023 tỷ đồng triển khai 804 dự án