Phú Xuyên: Đẩy mạnh xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề

Bạch Thanh| 14/07/2022 16:12

(NSHN) - Ngày 14-7, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ sáu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh kỳ họp thứ sáu - HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn toàn huyện đạt hơn 6.290 tỷ đồng, tăng 5,81% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.992 tỷ 518 triệu đồng, đạt 90% so với dự toán thành phố giao, đạt 87% so với dự toán huyện giao.

Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022 là 1.502 tỷ 181 triệu đồng, đạt 68% so với dự toán thành phố giao, đạt 66% so với dự toán huyện giao.

Về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, thực hiện 6 tháng đầu năm đã giải ngân được 397.875 triệu đồng.

Cũng trong thời gian qua, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 3 xã.

6 tháng cuối năm 2022, Phú Xuyên tập trung vào chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn các xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế địa phương; đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện, đặc biệt là các tuyến giao thông; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các dự án cụm công nghiệp làng nghề; đẩy mạnh thu ngân sách, tiết kiệm chi ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thúc đẩy tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp, linh hoạt thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên: Đẩy mạnh xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề