Quận Hà Đông: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước cả năm 2022 đạt hơn 34.446,5 tỷ đồng

Việt Tuấn| 20/12/2022 10:14

(NSHN) - Sáng 20-12, HĐND quận Hà Đông khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp cuối năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông tại hội nghị, trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách giảm thuế có hiệu lực thi hành, song, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, ước thực hiện cả năm 2022 đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước cả năm 2022 đạt hơn 34.446,5 tỷ đồng, tăng 11,55% so với cùng kỳ năm trước (giá trị xuất khẩu gần 114 triệu USD, tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2,03% so với kế hoạch).

Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông bảo đảm mỹ quan đô thị bước đầu đem lại những kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách. Các hoạt động văn hóa và giáo dục được duy trì. Khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm.

Đối với hoạt động của HĐND quận, đã tổ chức 4 kỳ họp. Các kỳ họp HĐND quận được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức khoa học, bài bản và hoàn thành chương trình, nhiệm vụ đề ra; HĐND quận đã thông qua 16 nghị quyết. Thường trực HĐND quận đã tổ chức được 5 cuộc giám sát tập trung, chuyên đề và 1 phiên giải trình.

Sau giám sát, phiên giải trình, Thường trực HĐND quận ban hành thông báo bằng văn bản gửi đơn vị; kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết những đề xuất chính đáng của đơn vị; tăng cường đôn đốc việc thực hiện và tái giám sát các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân; giúp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Với những kết quả trên, năm 2023, quận Hà Đông tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong quận; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Quận cũng tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng của các ngành kinh tế, gắn với việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ các chương trình, đề án của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Hà Đông; chú trọng phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ địa phương có tiềm năng, thế mạnh gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu ổn định, bền vững, gắn với đẩy mạnh tiết kiệm chi ngân sách; chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách năm 2023 bảo đảm tính khả thi, sát với thực tế; thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu; phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành đôn đốc thu tiền thuê đất của các dự án; chuẩn bị và thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023.

Quận cũng sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ quản lý đô thị, quản lý đất đai; tập trung chỉnh trang đô thị, nhất là chiếu sáng trang trí đô thị tuyến đường chính; đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến phố gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ ban đầu đối với các vi phạm phát sinh, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn quận, trọng tâm là đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 6, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước cả năm 2022 đạt hơn 34.446,5 tỷ đồng