Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Đình Hiệp| 29/09/2022 11:20

(NSHN) - Sáng 29-9, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng tổ chức tọa đàm “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử do thành phố ban hành; cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm”.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tham dự sự kiện có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của quận và 18 phường trên địa bàn.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của quận nhà. Trong đó, Quận ủy đã xây dựng Chương trình số 11-CTr/QU ngày 1-3-2021 về “Phát triển  văn hóa - xã hội, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025”.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, đến nay, nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh bước đầu đã có những chuyển biến tích cực; nhiều phong trào thi đua được duy trì và đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến từng con người, gia đình, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư được kế thừa và phát huy. 

Cùng với đó, qua 5 năm thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng đã đạt được hiệu quả nhất định, đặc biệt là quy tắc ứng xử trong cơ quan hành chính. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hai bộ Quy tắc ứng xử trên thì đòi hỏi trách nhiệm của mỗi người dân, từng hộ gia đình, các cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các tham luận: Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND thành phố Hà Nội góp phần xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh (Hội Cựu chiến binh quận); vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở trong thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bạch Mai); phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội (Đoàn Thanh niên cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng). Đồng thời, các đại biểu được xem hoạt cảnh tình huống và thảo luận về tình huống ứng xử nơi công cộng; cưới, tang văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa