Dàn dựng vở cải lương ''Bất tử với Thăng Long''

Thụy Du| 24/07/2022 07:29

(HNM) - Nhà hát Cải lương Việt Nam đang dàn dựng vở diễn “Bất tử với Thăng Long” ca ngợi công lao Tổng đốc Nguyễn Tri Phương uy danh, lẫm liệt giữ thành Hà Nội.

Vở cải lương được dàn dựng theo kịch bản của tác giả Nguyễn Sỹ Chức, chuyển thể cải lương Nguyễn Đình Tư, do Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn.

“Bất tử với Thăng Long” thể hiện câu chuyện về đại thần nhà Nguyễn - Nguyễn Tri Phương đã tuân lệnh triều đình làm Tổng đốc Hà Nội. Trong đó, điểm nhấn là thời gian ông đã cùng quân, dân Hà Nội quyết tử bảo vệ thành Hà Nội khi bị thực dân Pháp đánh chiếm. Sự xả thân, hy sinh của ông cho Thăng Long - Hà Nội là một bài ca bi tráng bất tử.

Vở diễn do Đoàn Cải lương truyền thống của Nhà hát Cải lương Việt Nam thể hiện, cùng sự góp sức sáng tạo của Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Anh Tú (âm nhạc), Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đạt Tăng (thiết kế mỹ thuật), Nghệ sĩ ưu tú Trần Thanh Nam (biên đạo múa). Dự kiến, “Bất tử với Thăng Long” ra mắt khán giả Thủ đô vào tháng 8-2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dàn dựng vở cải lương ''Bất tử với Thăng Long''