Hà Đông triển khai 3 đợt kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ

Phong Châu| 02/06/2022 07:07

(HNM) - UBND quận Hà Đông đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn quận nhằm triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Trên địa bàn quận Hà Đông có 54 nhà chung cư cũ, trong đó có 10 khu chung cư và 19 chung cư độc lập, đơn lẻ. Theo kế hoạch, UBND quận Hà Đông sẽ tổ chức kiểm định thành 3 đợt. Đợt 1 tổ chức kiểm định 1 khu chung cư cũ (Khu tập thể 3 tầng, phường Nguyễn Trãi), thực hiện từ quý III-2022.

Đợt 2 tổ chức kiểm định các khu chung cư cũ: Khu tập thể 5 tầng (phường Quang Trung); khu tập thể máy kéo nông nghiệp (phường Yết Kiêu); khu 5G tập thể Học viện An ninh và nhà G tập thể Cao đẳng Xây dựng (phường Văn Quán), thực hiện từ quý IV-2022.

Đợt 3, kiểm định các khu chung cư cũ và nhà chung cư cũ đơn lẻ còn lại trên địa bàn quận, thời gian thực hiện từ quý II-2023.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, UBND quận Hà Đông sẽ lập danh mục phân loại, đánh giá cấp độ nguy hiểm, xác định niên hạn, thời gian còn lại của công trình và lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Đông triển khai 3 đợt kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ