HĐND quận Nam Từ Liêm thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Hiền Phương| 30/06/2022 12:57

(NSHN) - Ngày 30-6, HĐND quận Nam Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ sáu, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; thực hiện dự toán ngân sách quận và xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.​

6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của HĐND quận Nam Từ Liêm thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo, điều hành linh hoạt, bảo đảm nội dung, quyết định đúng pháp luật những vấn đề quan trọng. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND... được duy trì hiệu quả.

Sự phối hợp hoạt động của HĐND quận và các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Thường trực HĐND quận, các ban của HĐND quận với các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của UBND quận gắn kết chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Quốc Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt gần 4.466 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, bằng 112% so với cùng kỳ. Quận có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, 397 doanh nghiệp hoạt động trở lại và thu hút 296 doanh nghiệp chuyển đến, thành lập mới 2 hợp tác xã, cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho 576 hộ.

Quận đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 119 hộ, 5 tổ chức và 58 ngôi mộ tại các dự án với số tiền 21,55 tỷ đồng; kiểm tra 413 công trình xây dựng đã có thông báo khởi công, phát hiện 27 công trình vi phạm, xử lý xong 16 công trình và đang tiếp tục xử lý 11 công trình vi phạm. Ngoài ra, quận đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách người có công, lao động việc làm, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới…

Tại kỳ họp này, HĐND quận Nam Từ Liêm đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung do UBND quận trình kỳ họp như: Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2021; điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kinh phí chi thường xuyên năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, điều hòa, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; kết quả giám sát việc triển khai thực hiện đề án “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; chương trình giám sát của HĐND quận năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
HĐND quận Nam Từ Liêm thông qua nhiều nghị quyết quan trọng