Hơn 300 hiện vật lịch sử được lưu trữ tại Nhà truyền thống huyện Đông Anh

Đỗ Minh| 29/12/2022 15:46

(NSHN) - Ngày 29-12, huyện Đông Anh tổ chức lễ khánh thành dự án di chuyển, sắp xếp kết hợp sửa chữa, phục chế hiện vật lịch sử Nhà truyền thống huyện Đông Anh với hơn 300 hiện vật qua các thời kỳ lịch sử được trưng bày.

Các đại biểu và lãnh đạo huyện cắt băng khánh thành dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, Đông Anh là vùng đất cổ, một trong những trung tâm quần cư của người Việt từ rất sớm. Ngày nay, Đông Anh được đặt vào vị trí trọng tâm của chiến lược tăng tốc phát triển đô thị với mục tiêu nhanh chóng trở thành vùng phát triển cao nhất, năng động nhất của đô thị trung tâm Hà Nội. Trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội kết hợp giữ gìn, phát huy tốt nhất giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa, cách mạng của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương giao UBND huyện nghiên cứu thực hiện dự án di chuyển, sắp xếp kết hợp sửa chữa, phục chế hiện vật từ Nhà truyền thống huyện vào 4 không gian truyền thống tại Nhà Văn hóa huyện Đông Anh.

“Sau hơn 1 năm nghiên cứu, triển khai việc kiểm kê, đánh giá, sắp xếp, sửa chữa, phục chế, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật..., huyện đã hoàn thành công trình với tổng số 305 hiện vật đang được lưu giữ. Trong số 259 hiện vật trưng bày, có 224 hiện vật gốc, 35 hiện vật phục chế. Hiện vật lưu giữ tại kho bảo quản là 46”, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tám cho hay.

Tại khu Nhà truyền thống huyện Đông Anh, hiện vật được trưng bày theo tiến trình lịch sử và theo 4 chủ đề, gồm: Chủ đề I - Đông Anh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc (từ thời tiền sử đến năm 1858), tập trung giới thiệu đặc điểm nổi bật về vị trí địa lý, mảnh đất, con người Đông Anh;

 Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên và các đại biểu tham quan các khu trưng bày di sản.

Chủ đề II - Đông Anh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước từ 1858 đến 1975, giới thiệu về Đông Anh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó, nổi bật là các phong trào yêu nước, cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa và khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Đông Anh có chi bộ Cường Nỗ được Thành ủy công nhận là “Chi bộ thép”, có 8 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ đề III - Đông Anh trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển (từ 1975 đến nay), giới thiệu khái quát thành tựu chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh sau ngày thống nhất đất nước, đặc biệt là thời kỳ đổi mới hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ đề IV - Bản sắc văn hóa Đông Anh, nêu bật bản sắc văn hóa của Đông Anh, những nét đặc trưng, cơ bản nhất của di sản văn hoá vật thể, phi vật thể. Đây là phần trưng bày gây ấn tượng sâu sắc nhất tới người xem, đồng thời cũng là kết lại toàn bộ nội dung trưng bày của 4 không gian Nhà truyền thống huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 300 hiện vật lịch sử được lưu trữ tại Nhà truyền thống huyện Đông Anh