Không sơn thếp, thay đổi hệ thống tượng khi tu bổ đình, chùa Lễ Pháp

Nguyễn Thanh| 03/06/2021 06:53

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 1788/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý chủ đầu tư cần bảo tồn tối đa cấu kiện cổ, cũ còn khả năng sử dụng của tam bảo; bảo quản, không sơn thếp vàng, thay đổi hệ thống tượng và các hiện vật nội thất khác trong tam bảo; sử dụng cửa sổ gỗ, kính thông thường thay cho gạch hoa chanh tại nhà vệ sinh, đồng thời bổ sung thêm phương án bảo quản các bia đá hiện có tại di tích đình, chùa Lễ Pháp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Đình, chùa Lễ Pháp được xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1996.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không sơn thếp, thay đổi hệ thống tượng khi tu bổ đình, chùa Lễ Pháp