Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 314 bí thư chi bộ

Hoàng Sơn| 04/04/2023 15:03

(NSHN) - Ngày 4-4, Huyện ủy Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Bí thư Chi bộ năm 2023 cho 314 học viên là Bí thư Chi bộ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bí thư chi bộ.

Học viên được học tập các chuyên đề: Tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; chức năng, nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ; các kỹ năng trong tổ chức hoạt động của Bí thư Chi bộ; hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác quản lý đảng viên.

Ngoài ra, Huyện ủy Mê Linh còn thông tin đến học viên một số văn bản quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, như: Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 11-11-2022 thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24-10-2022 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”; Quy định số 09-QĐ/TU ngày 24-10-2022 của Thành ủy Hà Nội và Hướng dẫn số 12-HD/BTCHU ngày 21-11-2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 147-KH/HU ngày 10-3-2023 của Huyện ủy Mê Linh về xây dựng phong trào thi đua “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”…

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, học viên được hướng dẫn một số mẫu văn bản về công tác phát triển đảng viên và các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Lớp bồi dưỡng cũng dành thời gian để học viên tiến hành thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác Đảng tại cơ sở...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 314 bí thư chi bộ