Phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020”

Bạch Thanh| 15/03/2023 15:17

(NSHN) - Ngày 15-3, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức Lễ phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020”. Cuốn sách được hoàn thành trên cơ sở biên tập, chỉnh lý, bổ sung các công trình lịch sử Đảng bộ huyện đã xuất bản; viết mới giai đoạn huyện Phú Xuyên trở thành đơn vị hành chính cấp huyện của Thủ đô Hà Nội (2008-2020).

Trong quá trình biên soạn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học; chỉ đạo 37 cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện sưu tầm, tổng hợp được 65 tư liệu, tài liệu; đồng thời, nhận được sự tham gia, góp ý, cung cấp tư liệu có giá trị từ các đồng chí cán bộ lão thành Huyện ủy Phú Xuyên qua các thời kỳ.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên trao tặng cuốn lịch sử Đảng bộ huyện cho các bậc lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Cuốn sách được xuất bản có độ dày 632 trang với 7 chương, lời giới thiệu, lời kết, phụ lục. Nội dung cuốn sách đã dựng lại bức tranh chân thực Lịch sử Đảng bộ huyện từ 1945-2020; phản ánh trung thực, khách quan quá trình 75 năm Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện, phát huy truyền thống và những giá trị tốt đẹp của quê hương vào thực tiễn đấu tranh giải phóng, xây dựng quê hương giàu đẹp. Cuốn sách cũng đúc kết bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho Đảng bộ Phú Xuyên phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới. 

Các đơn vị, phòng, ban chuyên môn của huyện đón nhận cuốn lịch sử Đảng bộ huyện.

Phấn khởi khi về dự buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Quyển, Nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên chia sẻ, cuốn sách có những nội dung quan trọng, phong phú, chân thực và là công trình khoa học được nghiên cứu, biên tập công phu, chất lượng; phản ánh trung thực khách quan sinh động về mọi hoạt động phát triển của Đảng bộ huyện Phú Xuyên giai đoạn 1945-2020. Cuốn sách thể hiện được trách nhiệm, thái độ trân trọng lịch sử và là sản phẩm tinh thần vô cùng quý báu.

Quang cảnh lễ phát hành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Cuốn sách đã được Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc dày công sưu tầm tư liệu, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng để hoàn thiện. Việc nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là văn kiện, tài sản tinh thần của quê hương Phú Xuyên, giáo dục lịch sử và phát huy truyền thống cách mạng cho đảng viên và nhân dân Phú Xuyên trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cuốn sách đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên địa bàn. Các trường học cấp Tiểu học, THCS, THPT nghiên cứu cuốn sách, biên soạn thành tài liệu lịch sử truyền thống để đưa vào giảng dạy tại nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020”