Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 39 tập thể, cá nhân và 27 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu

Hiền Phương| 27/12/2022 13:04

(NSHN) - Ngày 27-12, Quận ủy - HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trao giải cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp”; “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khen thưởng các đơn vị tiêu biểu.

Năm 2022, việc thực hiện việc cưới, tang văn minh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hỏa táng đạt 87,5%. Công tác xây dựng các mô hình văn hóa “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được hưởng ứng thực hiện. Kết quả, toàn quận Bắc Từ Liêm có 194/199 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 100/107 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn được đặc biệt quan tâm. Vệ sinh môi trường được cải thiện, bộ mặt đô thị mới ngày càng khang trang, hiện đại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” do quận tổ chức được các phường, tổ dân phố và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia đăng ký 35 tuyến đường. Quận đã thành lập đoàn kiểm tra, chấm điểm cuộc thi và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đơn vị có tuyến đường, ngõ tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh, để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới, Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng phong trào, tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “điển hình tiên tiến”, gương "người tốt, việc tốt”.

Tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 18 tập thể, 21 cá nhân và 27 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu; trao quyết định công nhận và khen thưởng 4 đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2021-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 39 tập thể, cá nhân và 27 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu