Quận Cầu Giấy thông qua chủ trương đầu tư 51 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Hà Phong| 04/10/2022 18:22

(NSHN) - Ngày 4-10, HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật bổ sung, định hướng 6 vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

 Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND quận Cầu Giấy đã xem xét 6 báo cáo, tờ trình của UBND quận về việc điều chỉnh một số nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND quận Cầu Giấy; Phê duyệt chủ trương đầu tư 1 dự án; cập nhật bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.

HĐND quận cũng xem xét việc bổ sung kế hoạch sử dụng vốn từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2021; báo cáo định hướng kế hoạch đầu tư năm 2023 của UBND quận Cầu Giấy; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022.

Đây là những nội dung hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, là cơ sở để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sau khi xem xét, trao đổi, 100% đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất thông qua các tờ trình, báo cáo do UBND quận Cầu Giấy trình bày.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đề nghị các phòng, ban, đơn vị có liên quan nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là những chỉ tiêu, kế hoạch đã được điều chỉnh… để quận ngày càng phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy thông qua chủ trương đầu tư 51 dự án sử dụng vốn đầu tư công