Quận Cầu Giấy: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 94,1%

Hà Phong| 28/10/2022 14:45

(NSHN) - Ngày 28-10, HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên giải trình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận.

Quang cảnh phiên giải trình.

Tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Đình Cường cho biết, tổng số thửa đất phải cấp giấy chứng nhận lần đầu (sổ đỏ) trên địa bàn quận là 56.753 giấy (hộ gia đình, cá nhân là 56.697 giấy; cơ sở tín ngưỡng là 56 giấy). Trong đó, tính đến ngày 31-7-2022, quận Cầu Giấy đã cấp được 53.429 giấy (hộ gia đình, cá nhân là 53.412 giấy; cơ sở tín ngưỡng là 17 giấy). Các trường hợp chưa cấp là 3.324 trường hợp (hộ gia đình, cá nhân là 3.285 trường hợp; cơ sở tín ngưỡng là 39 trường hợp).

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Đình Cường, tính từ đầu năm 2020 đến ngày 31-7-2022, UBND quận Cầu Giấy đã tiếp nhận 316 hồ sơ xin cấp “sổ đỏ”. Trong đó, 42 trường hợp đủ điều kiện, 274 hồ sơ phải trả về để hoàn thiện, bổ sung theo quy định. Đến thời điểm này, quận đã cấp được 239 trường hợp. 

Đánh giá về công tác cấp “sổ đỏ”, đại diện HĐND quận Cầu Giấy nhấn mạnh, tính đến thời điểm khảo sát, tỷ lệ cấp “sổ đỏ” trên địa bàn quận đã đạt được 94,1%. Kết quả này phản ánh sự quyết tâm vào cuộc, sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy, sự triển khai tích cực của UBND quận, các ngành; sự cố gắng, tích cực của UBND các phường và sự đồng thuận của nhân dân trong thời gian qua.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai từng bước được tăng cường; chính sách, pháp luật về đất đai ngày càng được quan tâm, công tác giao đất, cho thuê đất góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, bước đầu phát huy nguồn lực đất đai; các quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được nhà nước đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HĐND quận Cầu Giấy cũng đã chỉ ra một số tồn tại như: Việc cấp “sổ đỏ” tại UBND các phường có thời điểm chưa thực sự được quan tâm, chỉ triển khai thực hiện khi có chỉ đạo, chưa chủ động trong việc kiểm tra tiến độ thực hiện mà vẫn làm theo lối cũ là cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu, chờ người dân đến liên hệ làm thủ tục đề nghị cấp. 

Một số công chức địa chính phường, quận chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; năng lực, trình độ chuyên môn của một số công chức địa chính phường còn hạn chế, thiếu sự chủ động, còn trông chờ vào ý kiến thẩm định của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; công chức địa chính phường phải thực hiện nhiều nhiệm vụ (công tác giải phóng mặt bằng; công tác phòng, chống dịch...).

Cũng tại phiên giải trình, HĐND, UBND và đại diện các phòng, ban của quận đã lắng nghe 8 câu hỏi liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đối với những câu hỏi trên, đại diện UBND quận Cầu Giấy đã từng bước trả lời, giải thích về những tồn đọng. Đồng thời nhấn mạnh, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ cấp "sổ đỏ" cho nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đánh giá cao những ý kiến chất vấn của các đại biểu, câu trả lời của các đơn vị có liên quan. Những câu hỏi và câu trả lời đã bám sát được tình hình thực tiễn, giải quyết được những khúc mắc cho người dân trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cũng đồng tình với những khó khăn vướng mắc mà cán bộ địa chính, UBND phường và các đơn vị chuyên môn gặp phải trong việc triển khai cấp "sổ đỏ" cho người dân. 

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo các cấp, ngành có liên quan. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị nào, từ người dân đến lực lượng chức năng.

Cùng với đó, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đề nghị các đơn vị chức năng quận tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai cho người dân, chủ động thực hiện công việc theo quy định. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ địa chính, những bộ phận có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường rà soát, thống kê các trường hợp vướng mắc để báo cáo thành phố xem xét tháo gỡ theo quy định. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 94,1%